charlotte jönsson bor og har atelier i hornbæk, hvor der gerne mod-
tages besøg efter aftale. i sommerhalvåret holdes der desuden jævn-
ligt åbent hus i weekenderne, hvor alle interesserede er velkomne.
ring for tidspunkter.

ud over de viste malerier, har charlotte jönsson mange andre malerier
på lager foruden papirarbejder, kultegninger m.v.

kontakt til charlotte jönsson kan ske på telefon eller per e-mail

telefon: 49703518 eller 21665565
e-mail:charlotte@nordrestrand.com

arlotte@nordrestrand.com

 

 

 

 

vision | malerier | udstillinger | omtale | presse | kontakt